پروژه فرجام غربی برادران عبادی
چهار طبقه تک واحدی
هر واحد ۱۲۳متر
تحویل آذر ۱۴۰۰

WhatsApp-Image-2021-10-27-at-11.31.56-40

پروژه خیابان رودباری (خیابان مهر نارمک)
پنج طبقه سه واحدی
۵۰متری و ۷۵ متری
تحویل دی ۱۴۰۰

WhatsApp-Image-2021-11-07-at-11.44.58-1
WhatsApp-Image-2021-10-27-at-11.28.44-2