در بیشتر قرارداد های مشارکت در ساخت فصلی به نام حکمیت و داوری وجود دارد که طرفین قرارداد شخص ثالثی را به عنوان داور مرضی الطرفین (شخصی که مورد پسند و رضایت هر دو طرف دعوا باشد و هر دو طرف آن را قبول داشته باشند)و قاطع الطرفین تعیین مینمایند. در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. از این رو، اثر قرارداد داوری این است که صلاحیت دادگاه های دولتی برای رسیدگی به موضوع اختلاف مستثنی میشود. مستثنی شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اما، این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رأی داوری و هنگامی که طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع می نماید ضرورت می یابد. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رأی داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوری تشکیل می دهد. طرفین طبق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی داور خود را تعیین مینمایند.داور قرارداد صرفا امور داوری را به عهده خواهد داشت و حکم او قاطع و لازم الاجرا برای طرفین میباشد .در صورت حصول اختلاف میان طرفین در  کلیه موارد قرارداد ،بدوا موضوع از طریق مذاکره و توافق حل و فصل خواهد گردید . و در غیر این صورت عدم حصول سازش ، موضوع از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری میباشد .

گروه ساختمان رویایی با سالها سابقه درخشان در ضمینه عقد و داوری قرارداد های مشارکت در ساخت آماده خدمت رسانی به شما همشهریان عزیز میباشد.

در صورت داشتن هر گونه سوال در رابطه با قرارداد مشارکت در ساخت و یا داوری قرارداد با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۱۹۲۴۰۷ تماس بگیرید.