وصی در قرارداد مشارکت در ساخت

یکی از الزامات قرارداد مشارکت در ساخت تعیین وصی برای طرف دوم قرارداد یعنی سازنده یا مشارکت کننده میباشد.تعیین وصی در قرارداد مشارکت در ساخت به معنی انتصاب جانشین برای سازنده در صورت فوت احتمالی و یا بیماری سخت طرف دوم میباشد . تمامی تعهدات مشارکت کننده پس از فوت یا در طول مدت بیماری بر عهده وصی قانونی مشخص شده در قرارداد مشارکت در ساخت قرار گرفته و وصی وظیفه تکمیل ساختمان در حال ساخت و اتمام پروژه را عهده دار میشود .در صورت عدم تعیین وصی در قرارداد و فوت احتمالی سازنده کلیه مراحل ساخت متوقف و تا صدور انحصار وراثت و تعیین وصی قانونی پروژه ساختمانی ادامه پیدا نخواهد کرد که این امر ضرر مالی سنگینی به طرف اول قرارداد یعنی مالک تحمیل خواهد کرد .وباید به این موضوع توجه ویژه داشت که پس از تعیین وصی در قرارداد مشارکت در ساخت کلیه مفاد قرارداد حتما به تایید و امضای وصی رسیده باشد که در صورت فوت و یا بیماری طرف دوم کلیه تعهدات سازنده بر عهده وصی قرار میگیرد.در صورت ورشکستگی سازنده نیز وصی با نظر داور قرارداد ادامه مراحل ساخت رو بر عهده خواهد گرفت .

در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد قرارداد مشارکت در ساخت با شماره 09123192407 تماس بگیرید.

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *