چالش های حقوقی مشارکت در ساخت

مالکان به دلیل اینکه اغلب خود توانایی سرمایه‌گذاری و دریافت وام‌های بانکی کلان را ندارند و از سوی دیگر از فن و تخصص لازم برای ساخت و ساز ملک برخوردار نیستند، با سازندگان قرارداد مشارکت در ساخت منعقد می‎کنند. به گزارش خبر24، همواره در قرارداد‎های مشارکت در ساخت، نگرانی مالک از این جهت است که ممکن

Read More