اصول کلی قرارداد مشارکت در ساخت

اصول کلی مشارکت در ساخت:سه‌شنبه 98/9/05، رشت , (اخبار رسمی): زمانی که مالک زمین یا خانه کلنگی پول لازم برای ساخت را ندارد و سازنده و پیمانکار نیز در شرایط مشابه برای خرید زمین است، دو طرف طی قراردادی سودآورد برای طرفین اقدام به عقد قرارداد مشارکت مدنی (نام حقوقی) یا همان مشارکت در ساخت می‌کنند. مشارکت در ساخت

Read More