گروه ساختمان رویایی با سالها سابقه درخشان در ضمینه عقد قرارداد های مشارکت در ساخت