پروژه محله گلبرگ غربی

خیابان گلبرگ غربی خیابان شهید مجید قاری نبش کوچه خامه ای

۴ طبقه تک واحدی

هر واحد ۷۵ متر

شروع پروژه آذر ۱۴۰۰

تاریخ تحویل آبان ۱۴۰۱

اسکلت فلز (تیر و ورق)

سازنده :مهندس رسول عالی نژاد