داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

در بیشتر قرارداد های مشارکت در ساخت فصلی به نام حکمیت و داوری وجود دارد که طرفین قرارداد شخص ثالثی را به عنوان داور مرضی الطرفین (شخصی که مورد پسند و رضایت هر دو طرف دعوا باشد و هر دو طرف آن را قبول داشته باشند)و قاطع الطرفین تعیین مینمایند. در صورت وجود قرارداد داوري معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. از این رو، اثر قرارداد داوري این است که صلاحیت دادگاه هاي دولتی براي رسیدگی به موضوع اختلاف مستثنی میشود. مستثنی شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوري نیست. داوري بدون حدي از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اما، این دخالت باید مرزبندي و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازي جهت دوري از هدف ارجاع امر به داوري مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجراي رأي داوري و هنگامی که طرف بازنده از اجراي داوطلبانه آن امتناع می نماید ضرورت می یابد. دخالت دادگاه ها در امر داوري می تواند قبل از جریان داوري، در جریان داوري و یا حتی پس از صدور رأي داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوري تشکیل می دهد. طرفین طبق ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی داور خود را تعیین مینمایند.داور قرارداد صرفا امور داوری را به عهده خواهد داشت و حکم او قاطع و لازم الاجرا برای طرفین میباشد .در صورت حصول اختلاف میان طرفین در  کلیه موارد قرارداد ،بدوا موضوع از طریق مذاکره و توافق حل و فصل خواهد گردید . و در غیر این صورت عدم حصول سازش ، موضوع از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری میباشد .

تابلوسازی در اصفهان

تابلو چلنیوم در اصفهان

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی خانگی

فروشگاه اینترنتی قطعات موتورسیکلت

لوازم یدکی موتورسنگین

تعمیرات لوازم خانگی در شرق تهران

مشارکت در ساخت تهران

فروشگاه اینترنتی لوازم و تجهیزات استخر

در صورت داشتن هر گونه سوال در رابطه با قرارداد مشارکت در ساخت و یا داوری قرارداد با شماره 09123192407 تماس بگیرید.

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *